Không chỉ đơn thuần là dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại đảo ngọc, Novotel Villas được phát triển theo mô hình độc đáo duy nhất tại Phú Quốc: Vừa là bất động sản nghỉ dưỡng,