Scenic Bay Nha Trang (Scenia Bay Nha Trang) là dự án bất động sản nghỉ dưỡng đầu tiên được “ông trùm núi – Nam Tiến Lào Cai” đầu tư và triển khai tại thành phố du lịch