Cuộc sống ngày càng hiện đại cũng là lúc con người càng muốn được hoà nhập hơn với thiên nhiên tươi mát. Nắm bắt được điều này, chủ đầu tư Bitexco đã cho ra mắt sản phẩm