KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÚ LƯƠNG – THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ VỀ DỰ ÁN Khu đô thị Phú Lương là dự án trọng điểm của đô thị Hà Nội, đây là sản phẩm của chủ đầu tư Công ty cổ