Không “rập khuôn” theo “lối mòn” nghỉ dưỡng trên thị trường, Sunshine Marina Nha Trang phát triển theo hướng khác biệt hoàn toàn, đáp ứng đúng những nhu cầu thực tế của các du khách. Dự án